Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 19:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


24.02.2020

Kanalizace Jivina

Projekt "Kanalizace Jivina" je spolufinancován Evropskou unií - Fonderm soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Příloha
15.12.2015

Snížení energetické náročnosti školní jídelny v Jivině

Obec Jivina realizovala projekt v roce 2015. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny a změna způsobu vytápění. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo a střecha včetně nové krytiny, dále bylo instalováno tepelné čerpadlo typu „vzduch-voda“ o výkonu 12 kW. Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,87 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 1,26 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 74 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 79 GJ tepla, což odpovídá úspoře 15 tun CO2 ročně.

24.05.2014

Snížení energetické náročnosti MŠ Jivina

Obec Jivina realizovala projekt v roce 2014, akceptační číslo 14168343 Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti MŠ Jivina, realizované formou zateplení svislých stěn a podlahy půdy. Z celkových nákladů akce ve výši 1764 tis. Kč, je z fondů evropské unie – ERDF hrazena částka ve výši 1123 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 66 tis. Kč. Realizací projektu dochází k roční úspoře energie na úrovni  cca 206 GJ tepla a úspoře emisí CO2 asi 20 tun ročně.

21.05.2013

Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla v objektu OU a ZŠ

Obec Jivina realizovala projekt v roce 2013. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu, který je využit jako obecní úřad a základní škola a objektu tělocvičny. Na objektech byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleno obvodové zdivo a stropy objektu a nahrazeny uhelné kotle nízko-emisním kotlem na propan v kombinaci s automatickým kotlem na uhlí. Z celkových nákladů akce ve výši cca 5,056 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 3,85 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 227 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významnému snížení spotřeby energie o cca 250 GJ tepla, což odpovídá roční úspoře 28 tun CO2, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 439 kg, snížení emisí tuhých látek o 182 kg vypouštěných do bezprostředního okolí objektu.