Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 19:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


Správní území obce Jivina je shodné s katastrálním. Obec leží v severní části mladoboleslavského okresu od Mladé Boleslavi je vzdálena asi 22 km. Zeměpisné souřadnice: zem. šířka 50° 33’ 7’’ zem.dél = 14° 56’ 55’’

Jivina má 480 obyvatel

Celkem Věk 0 – 14 Věk 15 – 64 Věk 65 a více
Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
480 252 228 90 46 44 319 170 149 71 36 35

Údaje platné k 31. prosinci 2021

  • Průměrný věk k 31.12.2021- ženy: 40,8; muži: 40,6; celkový průměrný věk 40,7
  • V obci pracuje sedmičlenné zastupitelstvo v čele se starostou obce.
  • Obecní rada není zřízena
  • Obec je zřizovatelem a provozovatelem Základní a Mateřské školy Jivina, Školní jídelny Jivina, Místní knihovny Jivina.
  • V obci pracuje sbor dobrovolných hasičů a fotbalové družstvo.

V kraji kolem Jiviny bydleli lidé již v době předhistorické, kdy Slované osidlovali Čechy. Dnešní název obce je snad odvozen od názvu stromů, jívy tu ještě v nedávné době rostly. V písemných záznamech najdeme vesnici již v r. 1400 (Gywyna), r. 1529 (gewina), r. 1556 (giwina vedle neweklowitz), údaje o jejím životě v tomto období však nemáme.

Občanská vybavenost obce Jivina je na uspokojující úrovni. Mimo mateřské a prvního stupně základní školy se školní jídelnou a družinou je v obci pošta, prodejna potravin, několik podnikatelských subjektů.

K využití volného času slouží malé dětské hřiště za školou, velký sál tělocvičny , víceúčelové hřiště, velké fotbalové hřiště a dětský koutek na hřišti.