Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 19:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


Občanská vybavenost obce Jivina je na uspokojující úrovni.

 • Mimo mateřské školy a prvního stupně základní školy se školní jídelnou a družinou je v obci pošta, prodejna potravin,  několik podnikatelských subjektů.
 • K využití volného času slouží malé dětské hřiště za školou, velký sál tělocvičny s pohostinstvím, velké fotbalové hřiště a dětský koutek, víceúčelové hřiště
 • V obci působí několik poskytovatelů služeb internetu.
 • V obci působí sbor dobrovolných hasičů.
 • Občanské sdružení SK Jivina, www.skjivina.cz
 • Obec je napojena na dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci i vodovod.
Pohádkový les
Hřiště

Mateřská a základní škola Jivina

Ředitelka: Veronika Biskupová
Tel.: 326 921 577
www.skolajivina.cz

ZŠ Jivina je školou málotřídní se dvěma třídami a pěti ročníky.
MŠ Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, kapacita 40 dětí

Místní knihovna Jivina

Knihovnice: Miloslava Bucharová
Tel.: 326 921 577

 • Místní knihovna má 66 členů; z toho 7 čtenářů do 15ti let
 • Čítá celkem 2.470 knih /k 31.12.07/ z toho 519 naučných; 1.951 krásné literatury
 • Místní knihovna v Jivině je cílem podpory od Středočeského kraje poskytovanou příjemci formou regionálních funkcí.
 • Za celý rok 2007 navštívilo knihovnu celkem 171 čtenářů a výpůjčky za rok čítaly 378 svazků - titulů z toho 34 naučná literatura pro dospělé; 248 svazků krásné literatury; 5 naučných knih pro děti a 33 dětské krásné literatury.
 • Výpůjčky časopisů v průběhu roku 58 kusů
 • Půjčovné na rok činí 20 Kč

Knihovna je otevřena 1 x za 14 dní ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hod.

Aktuální provozní dobu knihovny naleznete na Obecní vývěsce

Knihovna