Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 19:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


 • Třídění odpadu v obci Jivina

  • Komunitní kompostárna
   Byla zřízena Komunitní kompostárna na „Kališťatech“, kde lze ukládat biologický odpad. Celoročně lze vozit za „Kališťata“ větve z ořezaných stromů ze zahrad a dřevěný odpad.
  • Kontejner firmy Help tex, zs
   Kontejner firmy Help tex, zs je umístěn vedle školní jídelny (barvy zelené) Kontejner Help tex, zs je charitativně ekologický projekt, www.helptex.cz, který se chová ekologicky, chrání životní prostředí, snižuje náklady na svoz odpadu a plní charitativní účely, kdy z výtěžku finančně podporuje Dětské krizové centrum, www.ditekrize.cz, které se snaží udržet rodiny pohromadě, jelikož opravdu není snem dítěte vyrůstat v dětském domově.. Do kontejneru prosím vhazujte - spárovanou obuv, nepoškozené oblečení, oděvní doplňky, hračky a bytový textil. Vše nositelné, nezničené, čisté, suché a bez nutnosti dalších oprav a v igelitovém obalu, který je velmi důležitý kvůli další manipulaci a předchází znehodnocení Vašich darů. Do kontejneru nepatří věci mokré, znečištěné, zapáchající, poškozené, matrace, koberce, molitan, netextilní odpad.
  • Sběrná místa
   Možnosti třídění odpadu: 1) Kontejnery na plasty – umístění: u ZŠ, u okálu, na Návsi, za stodolou p.Holase, u plotu p. Pytlouna, u fotbalového hřiště 2) Kontejnery na sklo – umístění: u ZŠ, na Návsi, u fotbalového hřiště 3) Kontejner na papír – umístění u školní kuchyně 2x, na Návsi, u Okálu,u fotbalového hřiště 4) Kontejner na tetra obaly – od mléka, džusů – umístění u školní kuchyně 5) Sběrné nádoby umístěné v budově OÚ – použité baterie, žárovky, tonery, nefunkční elektropřístroje 6) Velká popelnice na kovy – umístění u školní kuchyně 7) Velké popelnice na jedlé oleje a tudy – umístění u školní kuchyně, na Návsi, u Okálu
  • Sběrné místo firmy REMA
   Možnost celoročního sběru elektrozařízení (lednice, mrazáky, sporáky, myčky, televize, PC a drobné elektrospotřebiče) a nebezpečného odpadu (autobaterie, barvy), podrobnější informace na Obecním úřadě – sběrné místo firmy REMA.
 • Svoz směsného komunálního odpadu

  • Svoz směsného komunálního odpadu
   Svoz směsného komunálního odpadu od 1. října do 30. dubna - každý týden v pátek od 1. května do 30. září - 1 x za 14 dní, vždy lichý týden v pátek
 • Produkce směsného komunálního odpadu v obci