Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí 08:00 – 17:00 hod
Úterý 8:00 - 12:00 hod
Středa: 08:00 – 19:00 hod
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod
Pátek 8:00 - 12:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 14. května 2018 do zasedací místnosti Obecního úřadu od 17 hodin

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrh Závěrečného účtu obce Jivina za rok 2017
  4. Pošta
  5. Diskuze
  6. Závěr

Zastupitelstvo obce Jivina si vyhrazuje právo na změnu programu zasedání.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

V Jivině dne 7.5.2018

Vyvěšeno: 7.5.2018

Sejmuto: