Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí 08:00 – 17:00 hod
Úterý 8:00 - 12:00 hod
Středa: 08:00 – 19:00 hod
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod
Pátek 8:00 - 12:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 28. června 2018 do zasedací místnosti Obecního úřadu od 18,30 hodin

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Směnná smlouva se Státním pozemkovým úřadem
  4.  Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků na výstavbu
  5. Diskuze
  6. Závěr

Zastupitelstvo obce Jivina si vyhrazuje právo na změnu programu zasedání.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

V Jivině dne 21.6.2018

Vyvěšeno: 21.6.2018

Sejmuto: