Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí 08:00 – 17:00 hod
Úterý 8:00 - 12:00 hod
Středa: 08:00 – 19:00 hod
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod
Pátek 8:00 - 12:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 31. ledna 2018 do zasedací místnosti Obecního úřadu od 19 hodin

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Inventarizační zpráva za rok 2017
  3. Rozpočtové opatření č. 1
  4. Pošta
  5. Diskuze
  6. Závěr

Zastupitelstvo obce Jivina si vyhrazuje právo na změnu programu zasedání.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

V Jivině dne 24.1.2018

Vyvěšeno: 24.1.2018

Sejmuto: