Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ObecJivina
okr. Ml. Boleslav
Obec Jivina
Obec
Jivina
okr. Ml. Boleslav 
foto1 foto2 foto3
O naší obci
Naše obec Jivina je rozložena v severní části soudního okresu mnichovohradištského na pravém břehu řeky Jizery. Leží na planině, průměrně 300m nad mořem položené, která leží na skalnatém bloku, ohraničeném od severu k jihu se táhnoucími dvěma údolími – západním úzkým údolím potoka Zábrdky – a východním širším údolím Jizery a Mohelky. Pokračování zde
swiper-img

Krizový plán


V souladu s ustanovením Zákona č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jsou podle § 21 orgány obce povinny:

 1. Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
 2. Starosta obce dále
  – Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může  zřídit Tým pro řešení mimořádných událostí obce jako svůj  pracovní orgán,
  – zajišťuje za krizové situace provedení stanovení krizových opatření v podmínkách katastru obce. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit
  – plní úkoly stanovené starostou obce z rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP (Mnichovo Hradiště)
  – odpovídá za využívání informačních a  komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
 3. V době krizového stavu starosta obce
  – zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,
  – nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
  – organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
  – zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
 4. Pokud  starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené Zákonem 240/2000  Sb. Může hejtman kraje převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra  vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

Podle § 21 a) Obecní úřad

 1. dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
  – organizuje přípravu obce na krizové situace,
  – poskytuje ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu ORP,
  – vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§39 d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní ORP v jehož správním obvodu se nachází.
  – vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§39 e), a předává ORP,
  – se podílí na zajištění veřejného pořádku ve spolupráci s Policií ČR
  – plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP při přípravě na krizové situace  a jejich  řešení.
 2. Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osob způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

V souladu s ustanovením § 22

 1. při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je – li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklým, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení.
 2. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

Zastupitelstvo obce Jivina na svém zasedání dne 27. 8. 2014 zřídilo jako pracovní výbor starosty obce:

Telefonní seznam pro řešení mimořádných událostí – Tým pro řešení mimořádných událostí

Ing. Vladimír Eichler
Mobil: 603 977 341
Starosta

Hradiský Jaroslav
Mobil: 777 808 018
Místostarosta

Vaněk Petr
Mobil: 603 838 641
starosta SDH

Václavíková Hana
Mobil: 721 412 791
hospodářka

Havrda Milan
Mobil: 736 753 414
Člen zastupitelstva obce

Pytlounová Alena
Mobil: 603 901 747
Člen zastupitelstva obce

Vaňková Ivana
Mobil: 604 192 798
Člen zastupitelstva obce

Málek Leoš
Mobil: 602 596 424
Člen zastupitelstva obce

Novák Marek
Mobil: 777 868 763
Člen zastupitelstva obce


Tým pro řešení mimořádných událostí obce se po vyhlášení nouzové situace neprodleně sejde v zasedací místnosti Obecního úřadu v budově číslo 9.


Evakuační mapa

Evakuační mapa

Pro zvětšení klikni na evakuační mapu

 

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Služba občanům

Nová služba občanům

Kontaktní místo

Czech POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 20 °C 12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 14/13 °C
úterý 25. 6. déšť 17/12 °C
středa 26. 6. oblačno 23/11 °C

Mohlo by vás zajímat